Forsikringsvilkår

NB! Forsikringen som er inkludert i prisen (Verdier for inntil kr 25.000) gjelder pr. kunde, og kun for de som startet opp leieforholdet etter 10.juni 2015. Assurandøren skal være fritatt fra å betale de første kr 900 for hvert krav per kunde. OK Minilager tilbyr kun forsikring til kunder som leier innendørs/ temperert lager. Det er en rekke begrensninger i forsikringen, så vi anbefaler alle leietakere å lese godt igjennom forsikringsvilkårene.

Har du spørsmål vedrørende forsikringen?

Kontakt oss på telefon, mail eller chat dersom du har spørsmål