Forsikringsvilkår

Har du spørsmål vedrørende forsikringen? Kontakt oss på telefon, mail eller chat dersom du har spørsmål.

Last ned forsikringsvilkår

NB!

NB! Assurandøren skal være fritatt fra å betale de første kr 1500 for hvert krav per kunde.

Ved vannskader er egenandelen NOK 2500 for hvert krav per kunde. OK Minilager tilbyr kun forsikring til kunder som leier innendørs/temperert lager.
Det er en rekke begrensninger i forsikringen, så vi anbefaler alle leietakere å lese godt igjennom forsikringsvilkårene.
Husk spesielt at forsikringsverdien du velger må representere den fulle faktiske verdi av lagret gods, slik at du ikke er underforsikret.