Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 i Norge

Rapport åpenhetsloven 2022 (pdf)

Plikten til å utføre og redegjøre

Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder. En vesentlig del av loven er å sikre allmenhetens tilgang på informasjon som gjelder disse forholdene og hvordan virksomheter håndterer dem.

Loven innebærer plikten til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger innebærer at virksomheter skal kartlegge mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til produksjon og leverandørkjeder, iverksette forbedringstiltak, følge opp og rapportere.

Henvendelser knyttet til Åpenhetsloven kan sendes til kundeservice.