Lagringstips

Vi har satt opp noen nyttige lagringstips for å gjøre din lageropplevelse enklere. Kontakt oss gjerne dersom du trenger flere tips til lagringen.

Tips for enkel lagring

Vi har satt opp noen nyttige lagringstips for å gjøre dine lageropplevelse enklere. Kontakt oss gjerne dersom du trenger flere tips til lagringen.

Planlegg i forkant slik at du får optimalisert lagerplassen
Lag et kart over dine gjenstander, slik at du enkelt kan finne frem
Benytt robuste flyttekasser/lagerbokser
Sørg for forsikring før dine eiendeler skal flyttes til lageret
Flyttekasser i samme størrelse er enklere å stable
Merk alle boksene godt, spesielt knusbare gjenstander
Kjøleskap/frysere må avrimes, la dørene på disse stå åpne
Våte gjenstander bør ikke lagres/oppbevares
Knusbare objekter bør pakkes inn i bobleplast
Madrasser, sofaer o.l. bør dekkes til med plast
Demonter gjenstander for å spare plass Elektrisk utstyr som TVer, stereoer etc. bør pakkes inn
Husk å merke flytteboksene med «Denne siden opp»
Ikke bruk søppelposer. Dine ting bør ikke håndteres som søppel