Skal du pusse opp? OK, slik unngår du de vanligste miljøfeilene

Annet
Pusser opp boligen med stige, malerbørste, maling og sekker til beskyttelse.

Få oversikt over hva folk flest gjør feil når det kommer til bærekraft under oppussing og renovering, slik at du unngår fallgruvene.

Mange av oss ønsker å bli mer miljøvennlige for å skape en mer bærekraftig verden.

Det er likevel ikke lett å vite hvor man skal begynne, men ettersom nordmenn har vært på verdenstoppen og betaler rundt 100 milliarder kroner hvert år på oppussing og renovering, tenkte vi at det var et fint sted og starte.

Dessverre gjør mange feil som kan påvirke miljøet negativt.

Mens det er vanskelig å gi spesifikke data om hva flest nordmenn gjør feil når det gjelder bærekraft under prosessen, kan vi identifisere hva folk flest gjør feil basert på generelle trender og utfordringer knyttet til bærekraftige praksiser.

Derfor har vi samlet en oversikt under slik du kan unngå dem når du skal pusse opp eller renovere huset.

Hva folk flest gjør feil med tanke på bærekraft når de pusser opp

 

Manglende fokus på energieffektivitet

Neglisjering av investeringer i energieffektive løsninger som isolasjon, vinduer og oppvarmingssystemer kan føre til unødvendig energiforbruk.

 

Bruk av ikke-bærekraftige materialer

Valg av materialer med høy miljøpåvirkning, for eksempel ikke-bærekraftig tre eller materialer med høyt karbonavtrykk, kan være en vanlig feil.

 

Uten plan for avfallshåndtering

Mangel på planlegging for håndtering av avfall kan føre til overdreven dumping og feilsortering, i tillegg til å gå glipp av gjenbruks- og resirkuleringsalternativer.

 

Manglende gjenbruk av materialer

Ettersom mange av oss kan overse mulighetene for å gjenbruke de materialene man har brukt, noe som bidrar til reduksjon av avfall og ressursbruk.

 

Ikke bruk av miljøsertifiserte produkter

Valg av produkter uten miljøsertifiseringer eller bærekraftige merker kan være en feil, da det ikke fremmer bransjestandarder for miljøvennlighet.

 

For lite fokus på vannbesparende tiltak

Ignorering av vannbesparende løsninger kan føre til unødvendig vannforbruk.

 

Ikke prioritere lokale leverandører

Valg av produkter og tjenester fra langveisfra kan øke transportrelaterte utslipp og risikere å ikke å være miljøvennlig, i tillegg til at lokale leverandører støttes mindre.

 

Manglende bruk av fornybar energi

Unnlatelse av å inkludere fornybare energikilder der det er mulig, kan være en savnet mulighet for å redusere avhengigheten av ikke-fornybare kilder.

 

Manglende forståelse av økologiske fotavtrykk

Folk kan undervurdere den samlede miljøpåvirkningen av valgene sine, inkludert materialvalg, transport, energiforbruk og avfall.

 

Manglende bruk av bærekraftige fagfolk

Engasjement av fagfolk uten spesifikk kompetanse innen bærekraft kan resultere i tapte muligheter for mer miljøvennlige løsninger.

 

Utilstrekkelig forberedelser og beskyttelse av eiendeler

Mangel på erfaring, forberedelser, plass, og beskyttelse er de vanligste årsakene til at det ikke er uvanlig for personer som utfører oppussing eller renovering selv å oppleve skader på sine eiendeler og møbler.

Et minilager bidrar til å gi deg tilstrekkelig plass til å utføre oppussingen og renoveringen uten at møblene er til stede. I tillegg bør du sørge for grundige forberedelser, slik at du har tid til å flytte møbler og eiendeler, samt beskytte gulv og vegger.

 

OK, oppsummering

 

En person pusser opp, man ser personens bein på en stige med en malerbørste

For å ha en mer miljøvennlig oppussing og renovering, er det viktig å være oppmerksom på slike mulige feil og aktivt forsøke å unngå dem.

Å være mer miljøvennlig mens man pusser opp eller renoverer, krever at du er veldig bevisst på valgene dine og forplikter deg til å redusere den totale miljøpåvirkningen så godt det går. Det gjør at du må oppsøke kunnskapen du trenger, så vel som miljøvennlige alternativer.

Forhåpentligvis gjør listen det mye lettere å vite hva du bør undersøke før du går i gang med ditt neste boligprosjekt.