Lagring av kjøleskap

Lagring
Vintage, lyseblå kjøleskap og hvit kjøkkeninteriør

Mange har behov for å lagre kjøleskap i minilager. Kjøleskapet er lager for å holde på fuktighet, og brukes til oppbevaring av mat. På grunn av dette er det viktig å ta noen forholdsregler før du lagrer det, og disse skal vi gå gjennom videre.

Du trenger ikke temperert lager

OK Minilager anbefaler klimakontrollert lagring av teknisk elektronikk og tre- eller skinnmøbler, men et kjøleskap skal klare seg like godt i et prisgunstig kaldtlager. Vår generelle tommelfingerregel er at hvis du kan lagre tingene i en garasje, kan du også lagre den i en lagercontainer hos oss.

Velger du å lagre i en lagercontainer hos oss, kan du kjøre helt frem til lagerdøra, noe som er en stor fordel når du skal håndtere store gjenstander som eksempelvis et kjøleskap eller andre hvitevarer. Et kjøleskap kan bli permanent skadet ved fall eller dersom det bæres liggende (mer om det senere).

Ved å leie et drive-in lagerrom hos OK Minilager behøver du ikke bære kjøleskapet mer enn noen få meter, og minimerer derfor risikoen for skade.

Skal du leie temperert minilager er det traller inne i lagerbygget som du kan bruke fritt på området. Sett kjøleskapet på trallen, og hold det når du triller eller sikre det slik at det ikke faller.

Det er viktig med rengjøring og avriming før lagring

Hvis du gjør en dårlig jobb med å rengjøre kjøleskapet før lagring, kan det I verste fall resultere i at kjøleskapet ditt vil være ubrukelig når du henter det fra lageret. Dersom det er matrester i kjøleskapet kan det oppstå mugg, og dette kan i verste fal spre seg videre i kjøleskapet.

Dersom du har matrester, kan det også tiltrekke seg maur og gnagere, og disse kan igjen skade de elektriske komponentene.

Når du skal gjøre kjøleskapet klart kan du starte med å fjerne all mat og trekke ut kontakten. Vi anbefaler at du avrimer kjøleskap og fryser i en uke før du skal lagre det, slik at du er sikker på at det er helt tørt. Bruk håndklær for å fange opp dryppende vann når du avrimer.

Mens kjøleskapet tiner kan du rense ut innsiden og baksiden av apparatet . Ta ut skuffer, hyller og andre flyttbare deler. Du kan vaske disse med vann og såpe, og sørg for å fjerne alle matrester . Prøv å unngå å bruke altfor varmt vann, da det kan føre til at kald plast eller glass sprekker.

Et kjerringtips er å bruke en blanding av bakepulver og vann (et par spiseskjeer per liter) for å vaske kjøleskapet og fryseren. Ikke bruk ammoniakk , klor eller andre sterke rengjøringsmidler, da de kan sprekke eller misfarges både plast og rustfritt stål.

Trekk kjøleskapet ut av sin plass og plasser det midt i rommet slik at du kan få tilgang til sidene og bak. Tørk utsiden ned med mildt såpevann. Fjern støv på baksiden av maskinen, enten med en børste, en støvsuger eller bare en tørr klut. Dreneringsledningen kobler du fra veggen for resten av tineperioden.

Hold kjøleskapet stående

En ødelagt kompressor er en vanlig årsak til at kjøleskap tar kvelden, og flytting av kjøleskapet kan være kilden til at det problemet oppstår. Ved flytting og lagring av kjøleskapet, prøv å minimere tilting av skapet. Du kommer til å trenge en lastetralle for å flytte det – ikke prøv kun med muskelkraft, og ikke flytt det liggende på siden.

Du må sannsynligvis tilte kjøleskapet for å få det ut av hjemmet og inn i en lastebil, og da er det viktig å la kjøleskapet stå i stående posisjon i minst 48 timer før du kobler strømmen på igjen.

Fakta

Her er en rask teknisk forklaring på hvorfor det er viktig å holde kjøleskapet rett, og la det stå etter tilting: I et moderne kjøleskap blir væske flyttet til kondensatoren fra kompressoren når det tippes over. Når apparatet er kommet tilbake til sin riktige stilling, vil slangen ikke tillate all oljen løper tilbake inn i kompressoren der det hører hjemme.

Når kompressoren er i gang med olje i kondensatoren, vil væsken skyves videre inn i kondensatoren og inn i fordamperen. Der blir det kaldt og tyktflytende. Væsken vil da ikke være i stand til å vende hjem til kompressoren, som svikter på grunn av mangel på olje.

Hold kjøleskapet tørt

Det siste du ønsker er å måtte reversere alt arbeidet som du har hatt med rengjøring, tining og forsiktig flytting av kjøleskapet, ved at det blir fuktig inne i kjøleskapet. Dette kan skape mugg som gjør kjøleskapet ubrukelig senere, eller du kan få en langvarig lukt i kjøleskapet som er vanskelig å få bort.

Den beste måten å unngå dette på er å fjerne dørene på både kjøle- og fryseseksjonen. Følg instruksjonene i bruksanvisningen. Du kan pakke inn dørene i en plastpose inne i kjøleskapet.

Den nest beste måten å gjøre dette på er å la hver dør stå på gløtt ved å sette noe mellom døren og dørkarmen. Dette er mindre ønskelig fordi det kan bøye eller på annen måte skade tetningen som sikrer at døren er helt lukket under bruk. Når du velger hva du skal sette i døråpningen, pass på at du velger en jevn, flat gjenstand som du fester mellom døra og dørkarmen.

Hvis du følger disse trinnene bør du beholde et rent og luktfritt kjøleskap som er klar til bruk når du henter det ut igjen. Som nevnt må du vente 48 timer før du setter på kjøpeskapet etter at det er flyttet for å unngå skade på kompressoren.

Lykke til!