Arkivlager

Rimelige løsninger for regnskapsarkiver og andre dokumenter som krever trygge og sikre lagringsforhold.

Gode løsninger for Arkivlagring

OK Minilager leier ut både tempererte lagerrom og drive-in lagercontainere. Begge løsninger egner seg godt til å lagre dokumenter, regnskapsbilag og annet bedriften må arkivere. Dette er altså en god løsning for bedrifter som trenger arkivlagring.

Våre lager er:

Tette uten innsyn
Kun du har tilgang til ditt lager
Tilgang hele døgnet

Trygg og rimelig lagring av dokumenter

Hos oss kan du lagre regnskapsarkiver og andre dokumenter på en trygg og rimelig måte. Istedenfor å benytte verdifull kontorplass til lager for arkiver kan du enkelt leie et lager hos oss. Du har ubegrenset tilgang til regnskapsdokumentene i hele leieperioden (24 timer i døgnet, 365 dager i året).

Dersom plassbehovet endrer seg underveis når du lagrer kan du enkelt oppgradere eller nedgradere lagerstørrelse. Dermed slipper du å betale for plass du egentlig ikke trenger.

God plassutnyttelse i lageret

For å holde system i dokumentene er det mulig å sette inn hyller i lageret ditt. Dermed kan du organisere papirene slik at det er enkelt å komme til, og enkelt å finne dokumenter dersom du trenger å hente ut noe. Med hyller får du god plassutnyttelse samtidig som du har oversikt.

Kontakt en av våre utleiekonsulenter, så gir vi deg et konkret tilbud i henhold til behovet til din bedrift.

Start lagringen i dag