Hva er forskjellen på lagercontainer og temperert lager?

Lagring
temperert lager og lagercontainer

Dersom du ikke har testet eller vurdert begge lagerløsningene vi tilbyr tidligere, er det ikke gitt at du kjenner likhetene og forskjellene til de to. Her kan du se alt samlet, så blir kanskje avgjørelsen om hvilken løsning du skal velge enklere.

Likheter

 • Begge løsninger egner seg til lagring av møbler og innbo
 • Begge tilbyr et utvalg størrelser (hvilke varierer mellom våre avdelinger)
 • Alle avdelinger har lange åpningstider.

Temperert lager

 • Stabil temperatur
 • Egner seg til lagring av møbler og innbo, inkludert elektronikk og møbler som behøver stabil temperatur
 • Stabil og lav luftfuktighet
 • Lagerboder innendørs

Lagercontainer

 • Mulig å kjøre helt inntil lagerdør
 • Ikke oppvarmet
 • Tette og tørre
 • Egner seg til lagring av av møbler og innbo
 • Egner seg ikke til lagring av elektronikk og møbler som behøver stabil temperatur

Er du litt skeptisk til å lagre i lagercontainer? Her kan du lese hvorfor lagercontainer er en helt trygg lagerløsning.